Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki między Tobą a nami, na podstawie których możesz uzyskać dostęp do naszej strony internetowej polecamdom.pl (naszej strony). Ten regulamin dotyczy wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą witrynę.

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich zasad zawartych w niniejszej polityce dopuszczalnego użytkowania, które uzupełniają warunki korzystania z naszej strony internetowej https://polecamdom.pl/regulamin/ i naszą politykę prywatności https://polecamdom.pl/polityka-prywatnosci/

Polecamdom.pl to serwis prowadzony przez Polecamdom OÜ (my lub nas).

Polecamdom OÜ

Numer rejestracyjny firmy: 16262021

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 5, 10125

Estonia

Niedozwolone użytkowanie

Możesz korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.
 • W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, bądź mający bezprawny lub oszukańczy cel lub skutek.
 • W celu krzywdzenia lub usiłowania krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać wszelkie materiały, które nie są zgodne z naszymi standardami treści.
 • W celu przekazywania lub doprowadzania do wysyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub innych form podobnego namawiania (spamu).
 • W celu umyślnego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegowskie, reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania komputerowego lub sprzęt komputerowy.

Zgadzasz się również:

 • nie reprodukować, powielać, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszego serwisu z naruszeniem postanowień naszego regulaminu korzystania z serwisu https://polecamdom.pl/regulamin/
 • nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować, nie niszczyć oraz nie zakłócać działania:
 1.          –   jakiejkolwiek części naszej witryny;
 2.          –   wszelkiego sprzętu lub sieci w której przechowywana jest nasza witryna;
 3.          –   jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania naszej witryny; wszelkiego sprzętu, sieci oraz oprogramowania będące własnością lub używane przez jakąkolwiek osobę trzecią.

 

Zmiany w regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez wprowadzenie zmian na naszej stronie.

Oczekujemy, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzane przez nas zmiany, ponieważ są one prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszej polityce użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.

Warunki korzystania z naszej strony internetowej i zasady akceptowalnego użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników / odwiedzających naszą witrynę i zabraniają (między innymi) nadużywania mechanizmu recenzji w naszej witrynie przez tych użytkowników / odwiedzających.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby nieodpowiednie materiały nie były obecne w naszej witrynie ani nie były używane w związku z nią, tego ryzyka nie można całkowicie wyeliminować.

W szczególności zdajemy sobie sprawę, że od czasu do czasu opinie lub inne materiały mogą być publikowane na naszej stronie przez osoby trzecie, co jest sprzeczne z warunkami korzystania z naszej strony internetowej i regulaminu. Jeśli obawiasz się, że znalazłeś w naszej witrynie materiały, które są nieodpowiednie, oszukańcze, zniesławiające, niedokładne, naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszają warunki korzystania z naszej witryny i zasady dopuszczalnego użytkowania, lub z naruszeniem prawa prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam tego na kontakt@polecamdom.pl.

Zgłaszanie treści zniesławiających:

Oświadczenia, które są prawdziwe lub odzwierciedlają uczciwą opinię (np. negatywna opinia właściciela lub nieruchomości), zwykle nie są same w sobie podstawą do zniesławienia. Musisz potwierdzić, że nie masz wystarczających informacji o osobie, która zamieściła recenzję, aby wnieść sprawę bezpośrednio przeciwko niej. Powinieneś dokładnie rozważyć fakty przed złożeniem skargi (i rozważyć zasięgnięcie porady prawnej, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości że treść z której jesteś niezadowolony, jest w rzeczywistości zniesławiająca).

Jeśli chcesz powiadomić Polecamdom o rzekomo zniesławiającym oświadczeniu zawartym na polecamdom.pl (stronie internetowej), zgłoś to na adres kontakt@polecamdom.pl.

Bezzwłocznie przyjrzymy się tej sprawie i ocenimy każdy przypadek pod względem merytorycznym. Możemy tymczasowo usunąć materiał z naszej witryny na czas rozpatrywania problemu. W razie potrzeby zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej w tej sprawie i podjęcia działań prawnych w związku z nią, jeśli to konieczne. W stosownych przypadkach skontaktujemy się z każdym użytkownikiem lub inną stroną trzecią, która dostarczyła lub udostępniła dany materiał.

Po zgłoszeniu nam dochodzenia w sprawie skargi podejmiemy wszelkie kroki, które uznamy za uzasadnione, aby rozwiązać problem. W zależności od naszych ustaleń możemy według własnego uznania wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

 • pozostawić materiał na naszej stronie bez zmian;
 • zastąpić materiał w naszej witrynie takimi zmianami, które, działając rozsądnie, uważamy za sprawiedliwe i konieczne;
 • trwale usunąć materiał z naszej strony.
Logowanie
*
*
Rejestracja
*
*
*
Hasło nie zostało wprowadzone
*
Generator hasła